Het aanbod

Wat zijn onze diensten?

PsyValens biedt behandeling en diagnostiek aan zowel kinderen als volwassenen en ouderen. Dit doen wij niet enkel in de Nederlandse taal, maar ook in het Arabisch, Frans en Engels. Wij leveren zorg binnen een breed spectrum aan problematieken. Binnen de behandeling staat de cliënt en zijn of haar persoonlijke behoeften centraal. PsyValens biedt zowel basis- als specialistische GGZ aan cliënten en we maken hierin gebruik van meerdere stromingen en therapeutische behandelmethoden binnen de psychologie.

Behandeling

Psychische klachten kunnen een grote invloed hebben op het functioneren in het dagelijks leven. Het is belangrijk om deze klachten serieus te nemen. Na aanmelding zal er samen met de behandelaar een beeld geschetst worden van de klachten en hun mogelijke oorsprong. We stellen specifieke doelen en kijken wat er nodig is om deze doelen te bereiken. In samenwerkingsverband zal er een behandelplan opgesteld worden die aansluit op de hulpvraag en problematiek van de cliënt. PsyValens gebruikt verschillende erkende methodieken in de behandeling van klachten. Binnen de behandeling werken we oplossingsgericht en zullen we ons niet alleen focussen op de klachten, maar ook op persoonlijke mogelijkheden om zo goed mogelijk om te leren gaan met de problematiek.

Behandelmethoden

Wij bieden onder andere de volgende behandelmethoden aan:

 • Psycho-educatie
 • Cognitieve (gedrags)therapie (CGT)
 • Traumabehandeling: EMDR bij enkelvoudige trauma’s
 • Schematherapie
 • Mindfulness en Acceptance and Commitment therapie (ACT)
 • Coaching
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Rouwbegeleiding  

Voor welke hulpvragen kunt u bij ons terecht?

Wij bieden behandeling en/of diagnostiek bij de volgende klachten:

 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autismespectrumstoornis
 • Opvoedingsproblemen en problemen rond hechting
 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Somatoforme stoornissen en onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Persoonlijkheidsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen
 • Angst- en paniekstoornissen
 • Depressie en andere stemmingsstoornissen
 • Burn-out, overspannenheid en stress gerelateerde problemen
 • Obsessieve gedragingen en dwangproblemen
 • Seksuele problemen en problemen met betrekking tot relaties
 • Het behandelen en leren omgaan met onverwerkte trauma’s
 • Onverwerkte rouw- en verlieservaringen
 • Middelgerelateerde en verslavingsproblematiek
 • Studie- en werkgerelateerde problemen
 • Levensfase problematiek
 • Het omgaan met overheersende gevoelens als schuld, schaamte, onzekerheid en falen
 • Psychotische stoornissen die ambulant behandeld kunnen worden
 • Neuropsychologische functiestoornissen

Mochten wij niet de juiste hulpverlening kunnen bieden dan zullen wij zorgen voor een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde hulpverlening voor de desbetreffende problematiek.

Diagnostiek

Naast behandeling, biedt PsyValens ook diagnostisch onderzoek aan. Dit zal meer inzicht creëren in de ervaren klachten en problematieken en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de behandeling van de klachten beter in te richten. De diagnostiek kan uitgevoerd worden bij zowel kinderen als volwassenen.

Bij de te bieden diagnostiek kunt u denken aan:

 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Intelligentie onderzoek
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Neuropsychologisch onderzoek

Crisis

Onze praktijk beschikt niet over een crisisdienst. In de weekenden en avonduren zijn wij dan ook niet bereikbaar.

Wanneer u dan toch onverhoopt in een crisissituatie komt, dan kunt u geen beroep op ons doen.Wendt u zich dan tot uw huisarts of de huisartsenspoedposten. Het telefoonnummer is: 0900 – 9229.

 

Reacties zijn gesloten.