Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Wij streven voortdurend naar kwalitatief hoogwaardige en oplossingsgerichte zorg waarin u als cliënt centraal staat.

Bij de organisatie van de behandeling en begeleiding wordt gewerkt met en vanuit multidisciplinaire teams, die periodiek een overleg hebben, waarbij de uitkomsten van de intakes van nieuwe cliënten alsmede het verloop (en eventueel bijstellen) van de behandeling van bestaande cliënten besproken en geëvalueerd worden. Deze overleggen vinden plaats met een basis-, GZ-psycholoog en waar nodig met een huisarts en/of de psychiater die verbonden is aan PsyValens. Indien wenselijk of noodzakelijk voor de cliënt  betrekken wij ook  specialisten (Psychiatrische verpleegkundigen/vak-therapeuten enz.)  Wij werken met multidisciplinaire teams waar zowel behandelaren en begeleiders deel van uitmaken.

Middels een periodieke evaluatie van het intake- en behandelproces wordt tijdens het multidisciplinair overleg erop toegezien dat er uitsluitend wordt gewerkt binnen zorgstandaarden en richtlijnen, met inachtneming van de zorgprogramma’s die PsyValens hanteert. Dit alles gebeurt in goede communicatie met de cliënt en/of diens naaste. De teams geven vorm aan een diagnostisch behandelcentrum waar naast de intake ook diagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd.

Samen met de cliënt en met instemming van deze stelt een behandelaar coördinator van PsyValens een behandelplan op. In een behandelplan staan in ieder geval de doelen en de wijze waarop de behandelaar samen met de cliënt deze doelen wil bereiken. Wij hechten belang aan duidelijkheid naar de cliënten en hun naasten over zaken als klachten, hulpvraag, diagnose, doel, middelen, mogelijkheden, keuzes maken, afspraken (b.v. handelen bij een crisis), evaluatie, en eventuele aanpassingen van het behandelplan.

Welke basisregels hanteren wij?
Wij zijn verplicht bij een eerste afspraak om uw identiteit vast te stellen. Naast het identiteitsbewijs dient  u de verwijsbrief van de huisarts  mee te nemen. In overleg wordt  bepaald of u de hulp vergoed kunt krijgen en wij de behandeling kunnen starten. De cliënt is verantwoordelijk voor de verwijsbrief.

Verbaal of fysiek geweld wordt binnen onze praktijk niet geaccepteerd. Wanneer dit wel het geval is, wordt uw behandeling onmiddellijk door ons beëindigd. Wanneer wij dit nodig achten, wordt de politie door ons ingelicht. Het gaat erom dat u zich onthoudt van agressief of bedreigend gedrag.

Reacties zijn gesloten.