Tarieven en vergoedingen

 

Voordat u begint met de behandeling bij PsyValens is het belangrijk dat u altijd eerst bij uw zorgverzekeraar informeert of de kosten vergoed worden. Indien nodig kunnen wij u daarbij helpen.

De kosten voor Psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ wordt grotendeels vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Hierbij wordt gewerkt met vier verschillende zorgzwaarte-pakketten.  Elk pakket heeft een door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgelegd maximumtarief qua vergoeding. Voor de juiste geldende tarieven klikt u hier.

Zorgverzekeraars hebben met een aantal zorgaanbieders zorgcontracten afgesloten. Gecontracteerde zorgaanbieders krijgen 100% van het gecontracteerd tarief uitbetaald. Niet gecontracteerde zorgaanbieders factureren aan het eind van het behandeltraject de behandeling in de meeste gevallen rechtstreeks bij de cliënt. De verzekeraar vergoedt afhankelijk van de polis die cliënt bij de verzekeraar afgesloten heeft een deel van de factuur. Over het niet vergoede deel maken wij voor aanvang van het behandeltraject individuele afspraken met de cliënt.

Reacties zijn gesloten.