Toezicht

Overeenkomstig de Wtzi (Wet toelating zorginstellingen), het Burgerlijk Wetboek en de Zorgbrede Governance Code onderstreept Psyvalens het belang van een goed functionerende Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen (RvC) adviseert aan de Raad van Bestuur. Daarnaast houdt de RvC toezicht op kwaliteit van de zorg, beleid en algemene gang van zaken. De leden van De Raad van Commissarissen (RvC) zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden met PsyValens.

De Raad van Bestuur van PsyValens bestaat uit 1 lid:

• Mevrouw Silvie Narain, Algemeen Directeur sinds 29-03-2019

De Raad van Commissarissen van PsyValens bestaat uit 3 leden:

• De heer Lambertus Johannes Ignatius, lid sinds 02-04-2019

• De heer Marten Cornelis, lid sinds 02-04-2019

• De heer Lomme Cornelis van der Veer, lid sinds 02-04-2019

Reacties zijn gesloten.