icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Aanmelding

Om u aan te melden en in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een juiste verwijsbrief van de huisarts (of andere specialist) nodig, met daarin vermeld de AGB code.

Wij zijn aangesloten op ZorgDomein, waardoor verwijzers digitaal via ZorgDomein kunnen verwijzen naar PsyValens. U vindt ons zorgaanbod in ZorgDomein terug onder het kopje Geestelijke gezondheidszorg. Na ontvangst van de verwijzing nemen wij binnen enkele dagen contact met u op om een intakegesprek te plannen. Het is raadzaam na te gaan of de meest actuele contactgegevens bekend zijn bij uw verwijzer, zodat wij u kunnen benaderen.

Let op: zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als u niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, dan worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en komen dus (gedeeltelijk) voor eigen rekening.

Wachttijden

We doen er alles aan om de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden.

Doorgaans wordt er binnen 4 weken na aanmelding contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Uw huisarts kan de actuele wachttijden in Zorgdomein voor u inzien.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer de wachttijd onverhoopt toch boven aanvaardbare wachttijden uitstijgt, kunt u telefonisch contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan helpen om binnen 4 weken vanaf het eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek te plannen of behandeling te starten binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. Ook kan er gedacht worden aan een overbrugging bij de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ), voordat u terecht kan voor een behandeling bij de PsyValens. Het kan ook betekenen dat u bij een andere zorgaanbieder terecht komt.

Intake

Tijdens de intake zal er samen met de behandelaar een beeld geschetst worden van de klachten. We onderzoeken samen met u of uw hulpvraag aansluit bij hetgeen wij kunnen bieden. In samenspraak met u zal er een behandelplan opgesteld worden dat aansluit bij uw hulpvraag en klachten.

PsyValens gebruikt verschillende erkende methodieken in de behandeling van klachten en waar nodig betrekken wij de huisarts, de psychiater binnen Psyvalens of andere specialisten om tot een adequate behandeling te komen. Binnen de behandeling werken we oplossingsgericht en zullen we ons niet alleen focussen op de klachten, maar ook op persoonlijke mogelijkheden om zo goed mogelijk om te leren gaan met de problematiek.

 

No Show beleid

Mocht u verhinderd zijn dient u uw afspraak minimaal 24 uur van te voren schriftelijk of telefonisch bij het secretariaat te annuleren. Bij latere annulering wordt de sessie in rekening gebracht.

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433