icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) speelt een cruciale rol binnen een organisatie door toezicht te houden op het bestuur en de strategische besluitvorming. Deze onafhankelijke groep professionals is verantwoordelijk voor het waarborgen van transparantie, integriteit en effectiviteit in de bedrijfsvoering.

 

Nu stellen we graag de individuele leden van onze RvC aan u voor.

 

  • Paul Mazel (Voorzitter)
  • Hans Bakker
  • Gerry Raghoebar

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433