icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

PsyValens Leeuwarden

Traumabehandeling

Een trauma is een onverwerkte gebeurtenis uit iemands verleden, deze onverwerkte gebeurtenis kan voor veel belemmeringen zorgen in het dagelijks leven. Er zijn verschillende manieren om een trauma te behandelen. Goed onderbouwde methoden zijn o.a. EMDR, Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting en Narratieve Exposure Therapie. Welke methode het meest passend is hangt af van de aard van het trauma. Binnen PsyValens kunnen wij verschillende technieken voor traumabehandeling toepassen. Wij zullen samen met u onderzoeken welke methode voor u het meest geschikt is. EMDR kan ook online gegeven worden.

Schematherapie

Deze behandeling is gericht op het herkennen van uw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen.

Schematherapie leert u hoe uw gedrag en uw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij uw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop u in het hier en nu met die behoeften omgaat. U leert uw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen. Tevens is er binnen PsyValens de mogelijkheid om schematherapie in groepsvorm te volgen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is actief en doelgericht: u gaat uw eigen gedrag en gedachten onderzoeken en aanpassen. Daarnaast is het vooral gericht op het hier en nu. De oorzaak van uw klachten kunt u namelijk niet altijd meer vinden. Dat is ook niet altijd nodig. De belangrijkste vraag voor een CGT-behandeling is: waarom blijft dit probleem nu bij u voortbestaan? Het kan zijn dat u door bepaalde gebeurtenissen terecht bent gekomen in een negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en gedrag. Met cgt leert u die te doorbreken door anders te gaan reageren.

Mindfulness

Mindfulness is een manier om uw aandacht te trainen waardoor u stil staat bij wat er nu gebeurt, het huidige moment. Via mindfulness leert u met openheid en acceptatie aandacht te hebben voor wat zich voordoet. Sensaties, gevoelens, gedachten komen en gaan, ook als het minder aangename gedachtes zijn. U ontwikkelt een manier om hier op een vriendelijke en geïnteresseerde manier naar te kijken, zonder oordeel. U bent aandachtig en bewust van (spanning in) uw lichaam en emoties die u op dat moment ervaart. Hierdoor kunt u het verleden en de toekomst even laten voor wat het is. 

Acceptance and Commitment Therapy

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie met wetenschappelijke onderbouwing. Binnen ACT gaan ze ervan uit dat ieder mens onvermijdelijk tegenslagen gaat tegen komen in zijn of haar leven die diegene ervan verhinderen zijn of haar dromen waar te maken. Middels ACT krijgt u handvatten aangeboden om hiermee om te gaan, zodat u niet in beslag genomen wordt door deze tegenslagen en meer energie over heeft voor de waardevolle dingen in het leven.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433