icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Kwaliteit

Kwaliteit

PsyValens biedt basis- en specialistische GGZ-behandeling die voldoet aan de landelijke richtlijnen die vastgesteld zijn door het Trimbos Instituut.

De organisatie van de behandeling van PsyValens werkt met wettelijke zorgstandaarden en beroepslijnen die gebaseerd zijn op bewezen wetenschappelijke kennis.

Onze uitgangspunten hierin zijn:

  • Behandeling moeten doeltreffend, verantwoord en laagdrempelig worden georganiseerd;
  • Behandeling moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt en in een omgeving waarin men zich thuis en veilig voelt;
  • PsyValens moet continu oog hebben voor het werken aan innovatie in de zorg. Kijken naar mogelijkheden van eHealth door het toepassen van informatie- en communicatietechnologie. (Bijvoorbeeld mogelijkheden om de behandeling te verbeteren door zaken als beeldbellen en gebruikmaken van producten ontstaan uit “Artificial intelligence”Patiëntenfederatie Nederland

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433