Kwaliteit

Kwaliteiten

PsyValens biedt basis- en specialistische GGZ-behandeling die voldoet aan de landelijke richtlijnen die vastgesteld zijn door het Trimbos Instituut. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Documenten.

De organisatie van de behandeling en begeleiding van PsyValens werkt met wettelijke zorgstandaarden en beroepslijnen die gebaseerd zijn op bewezen wetenschappelijke kennis. Onze uitgangspunten hierin zijn:

  • Behandeling en begeleiding moeten doeltreffend, verantwoord en laagdrempelig worden georganiseerd;
  • Behandeling en begeleiding moeten aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt en in een omgeving waarin men zich thuis en veilig voelt;
  • PsyValens  moet continu oog hebben voor het werken aan innovatie in de zorg. Kijken naar mogelijkheden van eHealth door het toepassen van informatie- en communicatietechnologie. (Bijvoorbeeld mogelijkheden om de behandeling en begeleiding te verbeteren door zaken als beeldbellen en gebruikmaken van producten ontstaan uit “Artificial intelligence”)

 Missie

De missie van PsyValens is om mensen behandeling, begeleiding en een veilige omgeving te bieden. Wij streven naar weerbare, actieve en gezonde generaties die hun eigen leven vorm kunnen geven. Hierbij staan aandacht, openheid, creativiteit, snel en doelgericht handelen voorop in de behandeling en begeleiding.

Kernwaarden

De kernwaarden die PsyValens hierbij hanteert zijn:

  • Deskundigheid
  • Hart en zorg voor cliënten
  • Open en toegankelijk zijn
  • Oplossingsgericht werken
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Samenwerken
  • Maatschappelijke betrokkenheid en respect

ISO9001:2015

PsyValens is net enkele maanden operationeel. Op dit moment beschikt PsyValens nog niet over een kwaliteitssysteem. Momenteel wordt er hard gewerkt om een ISO9001:2015 certificering voor het einde van het jaar te realiseren. Inmiddels werkt PsyValens officieus conform de richtlijnen van ISO9001:2015.

 

Reacties zijn gesloten.