icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
PsyValens Slagharen

PsyValens Slagharen

Veel psychische klachten, zoals angst en neerslachtigheid zijn op te vatten als signalen dat er iets wringt. En de manieren waarop het kan wringen in ons bestaan zijn net zo gevarieerd als ons voorstellingsvermogen toelaat. Diagnoses in de psychiatrie kunnen niet anders dan beschrijvingen van die signalen zijn. Dat vraagt om een behandeling die is toegesneden op de persoon als drager van zijn klachten.

Die behandeling is een samenwerking waarbij het meeste werk door de cliënt zal worden verricht. Verschillende behandelmethodes kunnen toegepast worden; cognitieve gedragstherapie, schematherapie, mindfulness, EMDR, PMT. De methodes zijn niet leidinggevend, het zijn instrumenten die al dan niet kunnen worden ingezet.

Onze werkwijze is gericht op klachtvermindering en verandering. We zijn daarom minder toegerust voor behandelingen die langdurige zorg en begeleiding vragen. Dat betekent dat wij mensen met verslavingsproblematiek, ernstige persoonlijkheidsstoornissen en chronische aandoeningen niet behandelen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is actief en doelgericht: u gaat uw eigen gedrag en gedachten onderzoeken en aanpassen. Daarnaast is het vooral gericht op het hier en nu. De oorzaak van uw klachten kunt u namelijk niet altijd meer vinden. Dat is ook niet altijd nodig. De belangrijkste vraag voor een CGT-behandeling is: waarom blijft dit probleem nu bij u voortbestaan? Het kan zijn dat u door bepaalde gebeurtenissen terecht bent gekomen in een negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en gedrag. Met cgt leert u die te doorbreken door anders te gaan reageren.

Mindfulness

Mindfulness is een manier om uw aandacht te trainen waardoor u stil staat bij wat er nu gebeurt, het huidige moment. Via mindfulness leert u met openheid en acceptatie aandacht te hebben voor wat zich voordoet. Sensaties, gevoelens, gedachten komen en gaan, ook als het minder aangename gedachtes zijn. U ontwikkelt een manier om hier op een vriendelijke en geïnteresseerde manier naar te kijken, zonder oordeel. U bent aandachtig en bewust van (spanning in) uw lichaam en emoties die u op dat moment ervaart. Hierdoor kunt u het verleden en de toekomst even laten voor wat het is. 

Psychomotorische therapie (PMT)

PMT is een ervaringsgerichte therapie of te wel een doe-therapie. In de PMT wordt gebruik gemaakt van lichaams- en bewegingsgerichte interventies, waarbij stilgestaan wordt bij uw ervaring. Wat denkt, voelt en doet u? Maar vooral wat geeft uw lichaam aan?

Door hierbij stil te staan leert u om de signalen van uw lichaam, uw gevoelens en gedragspatronen te herkennen en beter te begrijpen.

Vervolgens kan er in de PMT geoefend worden met nieuw gedrag: hoe zou u om willen gaan met dat wat u ervaart?

PMT is een behandeling op maat en kan helpend zijn bij klachten zoals somberheid, angst, prikkelbaarheid, spanningen, onzekerheid tegenover anderen of uzelf en bij bijvoorbeeld burn-out klachten.

MovingCenter Slagharen

Door onze samenwerking met MovingCenter Slagharen maken wij desgewenst een combinatie van bewegen en behandelen. Door actief aan de slag te gaan en hier persoonlijk in begeleid en gemotiveerd te worden kan de vertaalslag van de behandeling vaak makkelijker gemaakt worden. Op die manier kan het kleine, maar nodige duwtje in de rug een verandering van leefstijl in gang zetten.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433