Wachttijden

Heeft u een doorverwijzing van uw huisarts of psychiater (een officieel erkende verwijzer)? Dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken voor een intake. Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen, kunnen we uw intake plannen. Na de intake wordt uw hulpvraag besproken binnen het Indicatieteam. Als wij denken u de juiste hulp te kunnen bieden, kunt u (na een wachtperiode) uw verdere behandeling voortzetten.

Let op: zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als u niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, dan worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en komen dus (gedeeltelijk) voor eigen rekening.

 

 

Wachttijden Voor intake Voor start behandeling
Generalistische Basis Ggz 0 week 1 weken
Specialistische Ggz 0 week 3 weken

Laatste update: 09 augustus 2019

Met de wachttijden voldoet de PsyValens aan de treeknomen (maximaal aanvaardbare wachttijden). Dit zijn landelijk vastgestelde afspraken over wachttijden binnen de GGZ.

Machtigingsaanvraag

Bij een aantal verzekeraars moet er een machtigingsaanvraag worden ingediend en goedgekeurd voordat de behandeling kan starten. Deze aanvraag wordt ingediend door ons intaketeam. De wachttijd is mede afhankelijk van de snelheid van beoordeling van de aanvraag bij uw zorgverzekeraar.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer de wachttijd onverhoopt toch boven aanvaardbare wachttijden uitstijgt, kunt u telefonisch contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan helpen om binnen 4 weken vanaf het eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek te krijgen en dat de behandeling start binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. Ook kan er gedacht worden aan een overbrugging bij de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ), voordat u terecht kan voor een behandeling bij de PsyValens. Het kan ook betekenen dat u bij een andere zorgaanbieder terecht komt.

 

Reacties zijn gesloten.